Baletti koulukunnat ja metodit: Klassinen baletti

Baletti lähti alunperin kehittymään Italian renessanssin aikana hoviväen viihteen muodoksi. Tanssiliikkeiden kehittyessä monimutkaisemmiksi, tanssi kehittyi ammattilaisten esittämäksi taiteen muodoksi, jonka opiskelua varten avattiin useita akatemioita ympäri maailman. Tanssi lähti myös jakautumaan useisiin tyyli muotoihin  ja metodeihin jotka eroavat toisistaan sekä ilmaisultaan että tekniikaltaan.Baletti jakautuu tyylilajien mukaisesti klassiseen balettiin, sen alalajiin romanttiseen baletttin, sekä neoklassiseen ja nykybaletti tyyleihin. Useimmat tanssijat saavat koulutuksensa klassisessa baletissa, joka muodostaa taiteenlajin peruspilarin.

Klassinen baletti

Baletti esitykseen lippuja varaavan on pettymyksen väklttämiseksi hyvä olla selvillä eri baletti tyyleistä. Usea keskiverto katsoja yhdistää baletin mielessään naispuolisten tanssijoiden romanttisiin pastellin sävyisiin tutu hameisiin ja varvastossuihin, jotka mahdollistavat näyttävät varpailla tanssittavat liikkeet. Nämä vaatteet ovatkin erottamaton osa klassisen baletin esityksiä. Klassinen baletti perustuu kaavamaisiin askelkuvioihin, varvas työskentelyyn, jalkojen ulos kääntö asentoon, ja tanssijan jalkojen laajoihin venytyksiin. Tanssi on leijuvaa, katsojan silmissä vaivatonta, mutta todellisuudessa uskomattoman määrän taitoja vaativaa. Ammattitanssijat aloittavat uransa hyvin nuorina, ja heidän uransa on kauttaaltaan kurinalaista. Vaikka eri maat ovat kehittäneet omia klassisen baletin koulukuntia, lajin sanasto ja perustekniikka ovat hyvin pitkälle standardoitu kautta maailman.

Klassinen baletti

Klassisen baletin harjoitusasu on lähes kaikille tuttu. Vaaleanpunaiset legginssit, leotard yläosa, ja korottomat helposti taipuvat tossut ovat tuttuja maalauksista ja valokuvista. Naispuolisten tanssijoiden pitkät hiukset sidotaan matalalle nutturalle. Miesten asut mukailevat naisia, mutta heidän käyttämänsä värit ovat tummempia. Klassisen baletin keskuudessa vain naiset nousevat edistyessään varvastossuille.

Klassisen baletin koulukunnat

Klassinen baletti jakautuu useisiin yleisesti tunnistettuihin maa kohtaisiin koulukuntiin. Useimmilla näistä maista on myös omat koulutus metodinsa, jotka on usein nimetty niiden kehittäneen tahon mukaisesti. Ranskan ja Amerikan baletit poikkeavat tästä siinä, että ne ovat molemmat välttäneet standardoituja koulutus tekniikoita, ja jokaisella alueen sisällä toimivalla koululla on mahdollisuus valita omat koulutus tekniikkansa. Ranskalaisen ja Amerikkalaisen baletin lisäksi yleisesti hyväksyttyjä klassisen baletin koulukuntia ovat Tanskalainen-, Italialainen-, Venäläinen-, ja Englantilainen baletti. Tanskassa vallalla on Ranskalaisen August Bournonvillen kehittämä metodi, jonka perusideana on luonnollinen harmonia musiikin ja tanssin välillä. Tanssijat pitävät katseensa alhaisena liiallisen ylpeyden vaikutelman välttämiseksi, ja ne seuraavat luonnollisesti johtavan jalan kulku rataa. Tanssijoiden kädet ovat jatkuvasti hänen vartalonsa edessä luonnollisen vaikutelman antamiseksi.

Italialainen baletti seuraa pitkälle Enrico Ceccettin kehittämää metodia, mutta maassa on vallalla myös La Scala baletti teatteri koulun metodi. Cecchetti-metodi on formalisoitu baletin opiskelumuoto, jossa oppilaat käyvät läpi standardoituja kokeita. Metodin peruspilareina on tanssijan anatomian ymmärtäminen, ja kaikkien vartalon osien yhteistyö sorjien liikkeiden aikaansaamiseksi. Nykypäivänä Venäläinen baletti jakautuu pääosin Vaganova- ja Legat-metodeihin. Nicholai Legatin kehittämä tekniikka on vanhempi näistä kahdesta, ja se perustui Legatin ihailemaan ranskalaiseen koulukuntaan. Vaganova-metodin kehittäjä Agripippa Vaganova opiskeli useita vuosia Nicholai Legatin alaisuudessa, ja hän kehitti tekniikkaa lisäämällä siihen elementtejä Cecchettin anatomisista opetuksista. Vaganovan tekniikka painottaa tanssijan venyvyyttä, voimaa, ja pitkäjänteistä kestävyyttä.

Enrico Ceccettin

Englantilainen baletti pyörii hyvin pitkälle Lontoossa sijaitsevan Royal Academy of Dance -tanssikoulun ympärillä. Metodi kehittyi 1920-luvulla, ja se korostaa klassisen tanssitekniikan opiskelua akateemisella koulutus tyylillä. Oppilaat käyvät läpi kymmenen tason syllabuksen opintojensa aikana, ja metodin perusideana on oikean tanssitekniikan hidas ja tiedostettu opiskelu. Metodi korostaa myös liikkeen luontevuutta, tanssijan taitoa tuoda esille roolin luonteenpiirteet tanssin kautta, ja muiden metodien parhaiden puolien yhdistämistä.